Handy man 

Cum se asigură performanța energetică în cazul clădirilor vechi

Atât clădirile noi, cât și cele mai vechi, la care se execută lucrări de renovare trebuie să fie performante din punct de vedere energetic, conform legii nr. 372/2005. În cazul acestora din urmă, performanța energetică trebuie îmbunătățită astfel încât să îndeplinească cerințele legale.

Renovarea majoră a clădirilor (care presupune lucrări proiectate și realizate la anvelopa sau la sistemele tehnice ale acesteia, cu costuri care depășesc 25% din valoarea de impozitare a clădirii) poate determina pe administratorii sau proprietarii respectivi să-și monteze sisteme alternative de înaltă eficiență pentru a produce energie, dacă se stabilește prin auditul energetic că acest lucru este posibil, din punct de vedere tehnic, funcțional și economic.

Care sunt sistemele ce asigură performanța energetică a unei clădiri

În același timp, proprietarii și administratorii trebuie ia în calcul și aspectele referitoare la condițiile ce trebuie îndeplinite pentru un climat interior sănătos, dar și pentru protecția împotriva incendiilor și în caz de cutremur.

Sistemele tehnice ale clădirilor trebuie să respecte cerințele privind performanța energetică globală. Ele trebuie instalate corect, dimensionate, reglate și controlate astfel încât să funcționeze la eficiență maximă. Conform www.aepmr.ro, sunt vizate următoarele sisteme:

  • sistemele de încălzire;
  • sistemele de răcire;
  • sistemele de preparare a apei calde menajere;
  • sistemele de iluminat integrate;
  • sistemele de ventilare;
  • sistemele de generare a energiei electrice in situ;
  • sistemele de automatizare și control.

Obligațiile principale ale administratorilor sau posesorilor de clădiri vechi

Pentru clădirile existente, proprietarii sau administratorii sunt obligați de lege să instaleze dispozitive de autoreglare a temperaturii, la înlocuirea generatoarelor de frig sau căldură. În cazul în care clădirile sunt dotate cu generatoare independente, care deservesc spații diferite, echiparea cu dispozitivele de autoreglare a temperaturii se face strict pentru spațiul deservit de generatorul înlocuit.

Dacă însă sistemul de încălzire sau răcire existent este înlocuit cu unul nou, proprietarul trebuie să instaleze dispozitive de autoreglare a temperaturii, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere economic și tehnic.

În cazul clădirilor existente conectate la sisteme de încălzire centralizată la care se schimbă generatoarele din sistemul de termoficare, dacă echiparea cu dispozitive de autoreglare nu este una fezabilă din punct de vedere economic sau presupune încălcări ale dreptului de proprietate, proprietarii acestora au obligația legală să instaleze dispozitive de autoreglare în momentul în care sunt înlocuite schimbătoarele de căldură din respectivele clădiri.

Măsuri pentru proprietarii de clădiri nerezidențiale

Clădirile nerezidențiale mai vechi trebuie să respecte și ele câteva reguli, aminteste un expert care elibereaza certificat de performanta energetica Botosani. Dacă acestea sunt prevăzute cu mai mult de 20 de locuri de parcare, proprietarii lor sunt obligați ca, de la 1 ianuarie 2025, să-și instaleze un anumit număr de puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice care să fie minimum egal cu 10% din totalul locurilor de parcare, fără să fie mai puțin de două astfel de puncte de reîncărcare. Excepția o reprezintă clădirile nerezidențiale existente care sunt deținute și ocupate de IMM-uri.

Performanța energetică a unei clădiri, fie că este vorba de una nou construită sau de una existentă, care se renovează, reprezintă energia calculată potrivit metodologiei în vigoare, pentru a îndeplini cerințele legate de utilizarea normală a clădirii: încălzire, răcire, ventilare, prepararea apei calde menajere sau iluminat.

Related posts